TimeOut Teams

Wat

Een indringend meerdaags proces voor directie- en managementteams, waarin leiderschap, samenwerking, communicatie, teameffectiviteit en resultaat centraal staan. Diepgang, rust en ruimte vormen de basis voor het proces, dat altijd op maat gemaakt wordt. TimeOut Teams gaat niets uit de weg en geeft teams een nieuw leven.

Wie

Voor teams die voor een grote of nieuwe uitdaging staan, teams die effectiever willen worden, teams die niet soepel lopen en wel tot elkaar veroordeeld zijn, nieuwe teams en elk ander team dat toe is aan nieuwe inspiratie en impulsen.

Waarom

De snel veranderende wereld om ons heen vraagt een energiek, hecht team dat gezamenlijk werkt aan het realiseren van de organisatiedoelen en de daarbij horende resultaten. Krachtig leiderschap toont; dat spontaan doet volgen in de organisatie. Inspiratie brengt en innovatiekracht stimuleert.

Aanpak

De eerste stap is een kennismaking en gedegen inventarisatie van het vraagstuk. Individuele gesprekken met de teamleden horen daarbij. De uitkomsten worden besproken met de opdrachtgever (geaggregeerd) en een op het vraagstuk passende aanpak wordt aangeboden.
Een meerdaagse gezamenlijke sessie maakt deel uit van de aanpak. Een vervolg daarop wordt op maat geformuleerd. In TimeOut Teams wordt gewerkt met rationele en niet rationele processen, lichaam, geest en ziel, het proces is leidend. TimeOut Teams daagt uit, spreekt aan, spiegelt, confronteert en biedt aan wat nodig is om welk vraagstuk dan ook aan te pakken en tot resultaat te brengen.

Resultaat

Na TimeOut Teams kennen de teamleden elkaar, begrijpen elkaar en weten elkaar te vinden rond de gezamenlijke doelen en ambitie. Eventueel oud zeer, onduidelijkheden en/of misverstanden zijn opgeruimd, de teamleden kennen dezelfde taal en er is energie in het team. De randvoorwaarden voor succes en plezier zijn (opnieuw) gecreëerd. Het is aan het team om die draad op te pakken. Vervolgacties om het team daarbij te ondersteunen worden op verzoek ontwikkeld.

Begeleiders

TimeOut Teams wordt gerealiseerd en begeleid door Sheila Lanting van Acquis MC en Barbara Simons van Buro Negen. Samen Lanting + Simons. Sheila en Barbara werken vaak intensief samen en vullen elkaar perfect aan. Zij hebben allebei verschillende management en leidersrollen vervuld. Beide hebben ook een jarenlange ervaring in cultuurverandering organisatie- en leiderschap- ontwikkeling, coaching, counseling, training en systemisch werk. Zowel in de profit- als in de not-for-profit sector. Zij weten als geen ander een vertrouwd klimaat te scheppen. Gaan niets uit de weg en kunnen elk vraagstuk aan.

Investering

Vanzelfsprekend het commitment van alle deelnemers en hun investering in tijd en energie. De kosten die daarbij komen zijn volledig afhankelijk van het vraagstuk en de omvang van het team. Verder spelen de keuzes die gemaakt worden m.b.t. locaties en verblijf een rol in de omvang van de investering. Vooraf aan elke stap wordt een aanpak en offerte op maat gemaakt. Op basis daarvan wordt opdracht verstrekt. Geen verrassingen dus.

Belangstelling?

Heeft TimeOut Teams belangstelling gewekt? Neem contact met ons op voor een volledig vrijblijvend oriënterend gesprek over wat TimeOut Teams voor jouw vraagstuk en team kan betekenen.