TimeOut Organisaties

Wat

TimeOut Organisaties geeft je organisatie een boost, zet in beweging, benoemt conflicten, brengt ze in kaart en schept ruimte voor oplossingen. Door korte, gerichte interventies. Doel is dat de organisatie zelf het proces doorzet. Periodieke korte interventies van Lanting + Simons geven precies die boost die nodig is om de volgende stap weer zelf te kunnen zetten.

Wie

Voor organisaties die zelf leiding geven aan hun groei en ontwikkeling. Die daar van tijd tot tijd een helpende hand bij willen gebruiken, nieuwe impulsen zoeken, of gerichte externe interventies in willen zetten. Bijvoorbeeld om draagvlak te creëren of te vergroten, om te inspireren en nieuwe wegen te vinden of om beweging te creëren. Ook voor organisaties die hun medewerkers die de ontwikkeling (gaan) trekken willen laten begeleiden, of periodiek willen laten ondersteunen, zodat zij het proces voortvarend in kunnen zetten en aan kunnen pakken. En voor organisaties die hulp zoeken bij het aanpakken en oplossen van conflicten.

Waarom

De tijd van lang slepende organisatie ontwikkelprocessen met zware externe begeleiding is voorbij. Die aanpak werkt niet, dat heeft de ervaring inmiddels bewezen. Ontwikkeling en verandering komt van binnenuit. Toch kan de juiste externe inbreng het proces flink versnellen. En dat is precies wat TimeOut Organisaties van Lanting + Simons biedt.

In

In samenspraak met je eigen medewerkers precies de juiste korte interventies die hen en het ontwikkelproces een stap verder brengen. Altijd op maat! En daar waar veiligheid en vertrouwen onder druk staan brengen Lanting + Simons, rust en scheppen ruimte om tot oplossingen te komen.

Aanpak

Bij conflict of crisis gaan Lanting + Simons , na het gesprek met de opdrachtgever(s), direct aan de slag om zo snel mogelijk rust terug te brengen, duidelijkheid te creëren en ruimte te maken voor oplossingen. Bij ontwikkelingsprocessen is de eerste stap een gedegen gesprek met de opdrachtgever. Daarna gesprekken met de direct betrokken medewerkers en/of belanghebbenden. Op basis van de informatie en inzichten uit de gesprekken; een helder doel en een mogelijke aanpak. 100% maatwerk, passend bij het vraagstuk en de klant. En na overeenstemming daarover, direct aan de slag.

Resultaat

Bij crisis of conflict; helder zicht op de oorzaken van de crisis/het conflict; en ook duidelijke aanbevelingen voor de aanpak en oplossing daarvan. En, daadwerkelijke aanpak en oplossing van de crisis/het conflict, als jij als opdrachtgever dat wilt. Bij ontwikkelingsprocessen; enthousiaste medewerkers die met inspiratie en handvatten de beoogde groei en ontwikkeling in de organisatie in gang kunnen zetten, of de volgende stap in het proces kunnen maken.

Begeleiders

TimeOut Organisaties wordt gerealiseerd en begeleid door Sheila Lanting van Acquis MC en Barbara Simons van Buro Negen. Samen Lanting + Simons. Sheila en Barbara werken vaak intensief samen en vullen elkaar perfect aan. Zij hebben allebei verschillende management en leidersrollen vervuld. Beide hebben ook een jarenlange ervaring in cultuurverandering, organisatie- en leiderschapontwikkeling, coaching, counseling, training en systemisch werk. Zowel in de profit- als in de not-for-profit sector. Zij weten als geen ander een vertrouwd klimaat te scheppen. Gaan niets uit de weg en kunnen elk vraagstuk aan.

Investering

Vanzelfsprekend betrokkenheid en inzet van de opdrachtgever en de betrokken medewerkers. Voor te maken kosten worden heldere offertes gemaakt en opdracht verstrekt. De kennismaking met de opdrachtgever is vanzelfsprekend kosteloos. In geval van extra- of vervolgactiviteiten wordt daarvoor apart offerte gemaakt en opnieuw opdracht verstrekt. Geen verrassingen dus, ook die tijd is voorbij!